Diensten


 

Schuldhulpverlening

Schulden komen hedendaags steeds vaker voor, toch is het onderwerp moeilijk bespreekbaar. Just in Care zal altijd begrip tonen voor uw situatie en er alleen voor willen zorgen dat de financiële problemen verbeteren. Dit kan bewerkstelligt worden door mogelijk gebruik te maken van een budgetcoach, schuldhulpverlener of bewindvoerder. Wij zullen al deze opties openhouden en gedurende gesprekken samen met u bekijken, welke optie het beste bij u past.

Psychosociale hulp

Just in Care is er ook als u psychosociale hulp nodig heeft. U bent angstig, gespannen, verslaafd of erg somber en ziet even geen uitweg meer. Just in Care biedt een luisterend oor en helpt het overzicht te behouden. Op uw tempo gaan we vervolgens kijken naar mogelijke oplossingen.

Woonondersteuning

Just in Care geeft hulp als u moeite heeft om structuur in uw leven aan te brengen. Door het gebrek aan structuur kunt u bijvoorbeeld uw huishouden niet op orde krijgen en/of u moeite hebben met uw administratie. Samen met u wordt er gekeken op welke vlakken u ondersteuning nodig heeft en waarvoor begeleiding gewenst is.

Just in Care


 Just in Care levert ondersteuning op de gebieden van woonbegeleiding, coaching, praktische & psychosociale ondersteuning en schuldhulpverlening.

Iedereen heeft in zijn leven mindere momenten of momenten waarin hij hulp nodig heeft. Dit is niks om je voor te schamen, het is maar net in welk moment jezelf zit. Om te benadrukken dat iedereen bepaalde problematiek kan overkomen, zijn de belangrijkste kernwaarden voor Just in Care om in alle tijden respect en begrip te tonen voor mensen. Niemand wordt veroordeeld.

Just in Care is net beginnend en lerend. Wij streven ernaar om onszelf hierom altijd kwetsbaar en dienend op te stellen richting de hulpbehoevenden. De opties buiten Just in Care zullen daarom altijd benoemd en besproken worden. Als blijkt dat andere hulp beter bij uw problematiek past, dan zullen wij hiervoor openstaan en het faciliteren. Just in Care heeft hierom ook een hechte samenwerking met andere hulpverlenende instanties. Dit zorgt ervoor dat u altijd de passende hulp zult krijgen, die u nodig heeft.

Direct een intakegesprek starten?